دسته‌ها
قرارداد بیمه

طرف قراردادمستقیم با بیمه ما

موسسه بینایی سنجی و عینک نگاه نو طرف قرارداد مستقیم با بیمه ما می‌باشد و بیمه شدگان محترم بیمه ما می‌توانند از خدمات سفارش عینک و عدسی تا سقف تعهد بیمه به صورت رایگان استفاده نمایند.
کلینیک بینایی سنجی و عینک نگاه نو در تلاش است تا بتواند بهترین خدمات را به بیمه شدگان محترم بیمه ما ارائه نماید
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن
۳۸۸۰۰۵۴۲ (۰۵۱) ویا شماره همراه
  ۰۹۳۰۲۲۷۰۵۴۲ تماس حاصل نمایید.
بیمه ما
دسته‌ها
قرارداد بیمه

طرف قرار داد مستقیم با بیمه معلم

موسسه بینایی سنجی و عینک نگاه نو طرف قرارداد مستقیم با بیمه معلم می‌باشد و کارکنان محترم بیمه معلم می‌توانند از خدمات سفارش عینک و عدسی تا سقف تعهد بیمه به صورت رایگان استفاده نمایند.
کلینیک بینایی سنجی و عینک نگاه نو در تلاش است تا بتواند بهترین خدمات را به بیمه شدگان محترم بیمه معلم ارائه نماید
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۲۲۷۰۵۴۲ تماس حاصل نمایید.
بیمه معلم
بیمه معلم طرف قرارداد مستقیم
دسته‌ها
قرارداد بیمه

طرف قرارداد با بیمه نیروهای مسلح

 
موسسه بینایی سنجی و عینک نگاه نو طرف قرارداد مستقیم با بیمه نیروهای مسلح می‌باشد و کارکنان محترم نیروهای مسلح می‌توانند از خدمات سفارش عینک و عدسی تا سقف تعهد بیمه به صورت رایگان استفاده نمایند.
کلینیک بینایی سنجی و عینک نگاه نو در تلاش است تا بتواند بهترین خدمات را به بیمه شدگان محترم نیروهای مسلح ارائه نماید
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۰۲۲۷۰۵۴۲ تماس حاصل نمایید.
 
بیمه نیروهای مسلح