درباره ما

خدمات این مرکز شامل:
اصلاح عیوب انکساری (نزدیک بینی، دوربینی، آستیگماتیسم)
درمان تنبلی چشم کودکان
تجویز، ارائه و مشاوره لنزهای تماسی طبی و رنگی
بررسی و درمان انحرافات چشمی غیر فلجی
مشاوره سردرهای چشمی، درمان مشکلات تطابقی
تجویز عینک طبی و آفتابی