بیوگرافی

با سلام
محدثه قبادی هستم کارشناس ارشد اپتومتری
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد